Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai, 2016

Thông thường, khi in tài liệu, bài giảng từ PowerPoint, nội dung của slide quả nhỏ, phần thừa giấy trống khá nhiều, nếu in mỗi slide một trang thì lại phí giấy. Giải pháp in kín mặt giấy ta có thể thực hiện được bằng cách chuyển PP sang file PDF như sau:

  1. Cài PDF Creator (Download PDF Creator tại đây   ,nếu máy tính đã có M.Net Framework 4.0 thì việc cài đặt nhanh hơn).
  2. Mở file PowerPoint, chọn máy in PDF Creator.
  3. Mục Print what, chọn Slides. Chọn thêm  Scale to fit paper, Frame slides.
  4. Kích Properties, tại Pages Per Sheet, chọn số trang in trên một mặt giấy (>1)
  5.  OK / OK. Sau khi hoàn tất, PDF Creator hiện ra, chọn Save. Đặt tên và lưu.
  6. Mở lại file PDF vừa lưu. Kích in (Biểu tượng máy in ở hàng đầu, thứ 5 từ trái sang)in-pdf-creator

Đại Lang

Advertisements

Read Full Post »