Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘luu tru’

Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive

Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive
 
Google Drive cho phép lưu trữ trực tuyến miễn phí mỗi tài khoản của Google 15 GB.
Bạn có thể lưu giữ mọi thứ: hình ảnh, văn bản, nhạc, video… chỉ cần một địa chỉ Gmail.
 
1. Đăng nhập Gmail.
 
2. Trên Gmail của bạn, kích vào nút  
 ứng dụng Google 

Read Full Post »