Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘luu tru’

Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive

Sử dụng kho lưu trữ của Google: Drive
 
Google Drive cho phép lưu trữ trực tuyến miễn phí mỗi tài khoản của Google 15 GB.
Bạn có thể lưu giữ mọi thứ: hình ảnh, văn bản, nhạc, video… chỉ cần một địa chỉ Gmail.
 
1. Đăng nhập Gmail.
 
2. Trên Gmail của bạn, kích vào nút  
 ứng dụng Google 
Advertisements

Read Full Post »